Program podrške pacijentima: Koraci do uspjeha

Zdravstvena skrb područje je koje se stalno razvija, a uspješan program podrške pacijentima ponekad je svjetionik nade, pružajući cjelovit pristup koji nadilazi terapijske opcije. Cilj je rješavati realne potrebe kroničnih pacijenata, nudeći im smjernice, suosjećanje i osjećaj zajednice. Naša zajednica pacijenata potvrđuje isto. Na pitanje bi li preporučili naš PSP drugim pacijentima sa sličnom dijagnozom, 80% je reklo „Apsolutno!“ (NPS rezultat: 73,7). Bolesnici sa smanjenom pojavom simptoma i oni nesigurniji u pogledu samostalne primjene lijeka skloniji su promovirati uključivanje u PSP.

Empatična komunikacija i edukacija

Srž svakog učinkovitog programa podrške pacijentima su obrazovanje i pružanje pomoći. Pacijenti se često nađu izgubljeni u moru (ne)pouzdanih informacija i nepoznate terminologije. Razumijevanje pacijentovog puta, kao i dostupnih smjernica i ograničenja, presudno je za kreiranje kvalitetnog sadržaja. Naši pacijenti cijene i pisani (72%) i digitalni sadržaj (84%).
Kao pružatelj programa podrške pacijentima sa sjedištem u EU-u, uvjerili smo se u važnost razumijevanja sadašnjih i budućih smjernica na nacionalnoj i EU razini. Svi savjeti i komunikacija s pacijentima trebaju biti lokalizirani i personalizirani. Naše pacijente najviše zanimaju praktični savjeti o prehrani, mentalnom zdravlju i tjelovježbi. Većina bi željela i dijeljenje iskustva unutar zajednice pacijenata (72%).

Sveobuhvatna koordinacija skrbi

Snalaženje u zdravstvenom sustavu može biti izazovno, posebno za pacijente s kroničnim bolestima. Dobro strukturiran program podrške pacijentima djeluje kao kompas, vodeći pacijente kroz njihovo medicinsko putovanje. Pružanjem podrške i informacija takav se zadatak može olakšati.

Zdravstveni djelatnici mogu se uključiti kao dio PSP, premošćujući jaz između pacijenta i sustava. Ali, budući da su i sami preplavljeni administracijom, virtualni asistenti mogu pacijentima biti olakšavajući faktor. Dapače, više od dvije trećine naših pacijenata barem ponekad koristi praktične alate u sklopu PSP, poput dnevnika uzimanja terapije (68%).

Tehnološka integracija

U digitalnom dobu tehnologija igra ključnu ulogu poboljšanju skrbi za pacijente. Uspješan program podrške pacijentima koristi telemedicinu, mobilne aplikacije i druge digitalne alate za pružanje konzultacija na daljinu, praćenje napretka i pružanje obrazovnog sadržaja. Ove inovacije ne samo da čine zdravstvenu skrb pristupačnijom, već i osnažuju pacijente da preuzmu aktivnu ulogu u upravljanju svojim zdravljem. Naši pacijenti su zadovoljni PSP aplikacijom (91,2%) i novostima koje mjesečno primaju u svoj e-sandučić (65%). Dodatne opcije, kao što su praćenje zdravlja, podsjetnici za termine i chatbot komunikacija, čine upravljanje kroničnim bolestima barem malo manje frustrirajućim.

I na kraju: Gdje i kako početi?

Kada razmišljate o razvoju PSP-a, okupite ključne pojedince iz struke, osiguravatelje i predstavnike institucija, predstavnike udruga pacijenata. Prvi korak je slušanje njihovih potreba i mišljenja, kako biste razumjeli kako i zašto razvijati ovaj projekt. Drugo, možda još važnije, okupite pouzdane i uporne kolege. Potražite ih unutar svog tima i među pružateljima usluga treće strane.
Razvoj programa podrške pacijentima obično je maraton. Ili čak preskakanje s preponama, s puno prepreka. Nisu nepobjedive, ali mogu biti izazovne i naporne. Stoga se okružite pravim ljudima.

Zaključak

Uspješan program podrške pacijentima nadilazi tradicionalne granice zdravstvene skrbi, prakticirajući cjelovit pristup umjeren ka tjelesnoj, mentalnoj i emotivnoj dobrobiti pacijenata. No, njegova prava snaga leži u sposobnosti prilagodbe i razvoja. Redovite povratne informacije od svih uključenih subjekata ključne su za procjenu utjecaja programa i identificiranje područja za poboljšanje.

U eri u kojoj je usmjerenost na pacijenta kamen temeljac učinkovite zdravstvene skrbi, programi podrške pacijentima predstavljaju sjajne primjere suosjećanja i inovacije, potičući pozitivne promjene u živote nebrojenih pojedinaca. I uzbuđeni stvarati nove s Vama!

Naša lokacija

Dedal komunikacije d.o.o.

Zagrebačka cesta 231

Zagreb 10000, Hrvatska

Kako do nas?
Zagrebačka cesta, 231 Zagreb 10000, Hrvatska
Posjetite naše društvene mreže