Istraživanje tržišta

Tko se danas usudi donositi odluke sa stvarnim utjecajem na poslovanje bez istraživanja tržišta? Znati o čemu ciljana publika razmišlja i kako donosi odluke preduvjet je za kreiranje uspješnog marketinškog plana i postavljanje ostvarivih poslovnih ciljeva.

 

Upoznajte tržište uz našu pomoć!

Za Vas prikupljamo informacije o stavovima i ponašanjima Vaših ciljnih skupina zdravstvenih radnika. Radimo kvalitativna i kvantitativna istraživanja – telefonske i web ankete, dubinske intervjue, fokus grupe… Na raspolaganju smo za sindicirana, ali i ad-hoc istraživanja prema Vašim potrebama. Garantiramo najveće i najpouzdanije baze liječnika, ljekarnika i medicinskih sestara/tehničara.

Ovako mi radimo istraživanje tržišta.

 

Znate li NPS score svoje kompanije?

Javite nam se ako želite znati koliko Vaša kompanija ima promotora, a koliko detraktora. Za Vas ćemo saznati imate li reputacijske rizike i kako ih sanirati.

 

Pouzdajte se u nas za:

  • Pomoć pri odabiru metode i definiranju uzorka
  • Izradu nacrta istraživanja
  • Autonomnu provedbu terenskog rada
  • Dostavu rezultata u dogovorenom roku
  • Analizu rezultata i njihovu interpretaciju

Naša lokacija

Dedal komunikacije d.o.o.

Zagrebačka cesta 231

Zagreb 10000, Hrvatska

Kako do nas?
Zagrebačka cesta, 231 Zagreb 10000, Hrvatska
Posjetite naše društvene mreže