Istraživanje tržišta – kakav je idealan liječnik

Idealan liječnik – zamislite ga. 

Jeste li zamislili dr. Housea iz istoimene serije ili možda dr. Kovača iz Hitne službe?

 

U potragu za odgovorom na ovo pitanje, to jest u potragu za idealnim liječnikom krenuo je naš tim za istraživanje tržišta.

Pitali smo i liječnike i pacijente kako zamišljaju idealnog obiteljskog liječnika – i još poneko pitanje.

 

Saznali smo da liječnička vizija idealnog liječnika ide malo više u smjeru dr. Housea.

Liječnici naime naglasak stavljaju na stručnost i educiranost, i još jednu osobinu koju ovaj „filmski junak“ definitivno nema, a to je strpljivost.

 

Strpljivost i stručnost pronalazimo visoko na popisu osobina idealnog liječnika i kada pitamo pacijente, no oni su dodali i ljubaznost i dostupnost – što definitivno nećete naći kod dr. Housea.

 

No, maknimo se od serija i vratimo u stvaran život. O dostupnosti liječnika obiteljske medicine pisalo se i govorilo pregršt od početka COVID pandemije – bit ćemo precizniji – o njihovoj nedostupnosti. No, kakve su informacije „s terena“?

 

Što za pacijente znači idealan liječnik – i koliko je taj ideal ostvaren

Liječnici obiteljske medicine - istraživanje mišljenja pacijenata
Idealan liječnik u očima pacijenata

 

Pacijenti osjećaju da ih njihov obiteljski liječnik poznaje, velik broj njih cijeni svoje obiteljske liječnike – dok o profesiji generalno imaju nešto niže mišljenje (sigurni smo da to nema veze sa slikom o profesiji koju dobivaju iz javnog prostora). Njihovo iskustvo posjete ordinaciji uvelike ovisi o kvaliteti komunikacije koju su imali s liječnikom – dovoljno da zanemare ako drugi aspekti nisu bili po njihovoj mjeri.

 

Liječnici obiteljske medicine, kao odgovor na razne prozivke, od početka pandemije rade na osvještavanju javnosti o tome s kakvim izazovima se susreću u svakodnevnom radu.

 

Izazovi u radu liječnika obiteljske medicine

Liječnici obiteljske medicine - istraživanje mišljenja liječnika
Liječnici o svom radu

 

Liječnici osjećaju da administrativno opterećenje koje se dodatno povećalo s COVID pandemijom smanjuje njihovu raspoloživost za kontakt uživo s pacijentima. Navode kako je upravo razgovor s pacijentima uživo aspekt posla koji ih najviše veseli – ali koji je potrebno unaprijediti. Dodatno ističu kako je nužno unaprijediti opremljenost njihovih ordinacija (što nažalost govori previše o našem zdravstvu).

 

Sraz percepcija, saznali smo, nastaje upravo na temu dostupnosti. Liječnici najčešće smatraju kako u njihovoj ordinaciji nije potrebno unaprjeđivati dostupnost putem e-maila i telefona, brzinu odgovaranja e-mailom te duljinu čekanja na primanje u ordinaciju.

 

Duljina čekanja i dostupnost na telefon prioriteti su za unapređenje – smatraju pacijenti. Ta dva aspekta ističu i kada ih se pita o očekivanjima i željama za unaprjeđenje.

Naglasimo ipak da 45% pacijenata svoj posljednji posjet ordinaciji liječnika obiteljske medicine ocjenjuje najvišom ocjenom zadovoljstva (7/7).

 

Ne požuruje, neće osuđivati, informira pacijenta i poštuje njegovu odluku – sve ovo čini idealan liječnik – prema riječima pacijenata. No, istaknuli bismo jednu rečenicu koja možda sumira cijelo istraživanje: Nemoguće je naći idealnog liječnika, kada ne postoji idealan pacijent.”

 

Za dostavu .pdf dokumenata s detaljnim rezultatima istraživanja, javite se našoj voditeljici tima Istraživanja tržišta Kristini Knezović na kristina@dedal.hr.

 

NAPOMENE:

Web anketom smo ispitali mišljenja i stavove liječnika obiteljske medicine, njih 220 od kojih je 58% specijalista OM. 80% ispitanih su žene, 41% ispitanih je u dobi 51 do 60 godina. Najveći dio uzorka čine koncesionari – 62% i žitelja Zagreba i Zagrebačke županije (26%).

 

Odgovore pacijenata prikupljali smo web anketom, a regrutirali smo ih oglašavanjem na društvenoj mreži Facebook. Ispitali smo stanovnika Hrvatske, od toga su 57% žene, 49% ispitanika je mlađe od 50 godina. Uzorak čini 47% zaposlenih, 42% s višom školom, fakultetom, 34% Zagrepčana i žitelja Zagrebačke županije.

Naša lokacija

Dedal komunikacije d.o.o.

Zagrebačka cesta 231

Zagreb 10000, Hrvatska

Kako do nas?
Zagrebačka cesta, 231 Zagreb 10000, Hrvatska
Posjetite naše društvene mreže