Živimo u vremenu u kojem tehnologija progresivno napreduje, informacije su dostupne na svakom koraku, a ponuda je velika. U želji da stvorimo nešto sasvim novo, 2011. započinjemo s inovativnim i edukativnim kanalima. Iz godine u godinu osmišljavali smo nove projekte, širili paletu usluga i postizali nemoguće.

Educiramo stručnu i opću javnost

Mi se čvrsto držimo mudre izreke „znanje je moć“. Upravo smo zbog toga pokrenuli projekte usmjerene ka edukaciji stručne i opće javnosti. Inovativne ideje dovele su nas do samog vrha u zdravstvu te je portal E-medikus izrastao u platformu broj jedan za online edukacije na zahtjev. Od početka pandemije za liječnike, ljekarnike i medicinske sestre organiziramo edukativne live webinare. Koncept edukativnih centara omogućuju korisniku pristup nizu edukacija iz specifičnog polja medicine. Dugogodišnji rad doveo nas je do više od 12 tisuća registriranih zdravstvenih djelatnika i ne planiramo stati na tome.

Zato smo 2020. pokrenuli stručni magazin Stetoskop. Osposobili smo i digitalno izdanje koje šaljemo na e-mail adrese korisnicima E-medikusa.

Pouzdane informacije o zdravlju, opća populacija može pronaći na portalu Virtualna ordinacija, dok se o dijabetesu može informirati na portalu Dijabetes net. Poruke struke prenosimo na zanimljiv i razumljiv način te uspješno gradimo odnos povjerenja prema čitateljima.

Jedinstveni program za pacijente

Prvi u Hrvatskoj pokrenuli smo custom made patient support program (PSP) za pacijente na specifičnoj terapiji, a ciljevi su visoki. Ovim programom educiramo i dajemo potporu skupini bolesnika na specifičnoj terapiji ili sa specifičnom bolešću. U konačnici, cilj je poboljšati ishode liječenja. Komuniciramo putem više kanala, kako bi program bio što uspješniji.

Vrhunska produkcija

Na adresi Dedal komunikacija (Zagrebačka cesta 231) nudimo vam priliku za organizaciju virtualnih ili hibridnih evenata o kojima će se pričati. Vrhunska oprema u rangu sa televizijskom produkcijom i pouzdani tehničari, pobrinut će se za ostvarivanje vaših želja.

Ovisno o željama klijenata, izlazimo i na teren. Iza nas je niz uspješnih konferencija u većim gradovima Hrvatske. Pored produkcije, naš tim stručnjaka radi i u postprodukciji, prilagođavajući se potrebama klijenata!

Zahvaljujući tomu, danas je Dedal sinonim za edukaciju u zdravstvu, i ne planiramo stati na tome.

Učenje bazirano na studijama slučaja (eng. Case Based Learning – CBL) uspješno se koristi u znanosti i učenju medicine jer pomaže studentima u razvoju strateškog razmišljanja, informacijske pismenosti, i usvajanja obrazaca postupanja u raznim situacijama. Kada se koristi u kombinaciji s učenjem na bazi rješavanja problema može biti učinkovita metoda za poboljšanje performansi studenata medicine i specijalizanata te poboljšanje njihovih kliničkih vještina.

 

Metoda učenja bazirana na studijama slučaja

Učenje bazirano na studijama slučaja (eng. Case Based Learning – CBL) učenje je usmjereno na učenike. Ovaj način učenja koristi fokusirane simulacije stvarnih situacija kako bi omogućio onima koji uče identificiranje vlastitih potreba za znanjem. Uspješno se koristi u znanosti i učenju medicine jer pomaže studentima u razvoju strateškog razmišljanja, informacijske pismenosti, i usvajanja obrazaca postupanja u raznim situacijama. U toj metodi, nakon što pristupe prikazu slučaja, studenti kontroliraju smjer vlastitog učenja.

 

Studenti na studijama slučaja (CBL) obično rade u grupama napredujući kroz jedan ili više scenarija. Scenariji dolaze od uobičajenih situacija za koje studenti trebaju iznaći optimalan ishod samostalno ili pod vodstvom instruktora. Ovaj način učenja ima povijest uspješne primjene u medicinskim, pravnim i poslovnim školama, a sve se više koristi i u preddiplomskom obrazovanju. Ova metoda podrazumijeva vođeno ili samostalno istraživanje i utemeljena je na interakciji sa tehnologijom i vlastitim znanjem.

 

Prednosti učenja baziranog na studijama slučaja

Učenje na studijama slučaja omogućava rad na raznovrsnim scenarijima, prenošenje priča i učinkovito samovođeno učenje. Sustavnom analizom 104 članka iz područja obrazovanja u zdravstvu Thistlethwaite i dr. (2012) utvrđeno je da se ovaj oblik učenja koristi u tečajevima s manje od 50 do više od 1000 studenata. Veličine grupa kreću se od 1 do 30, a najčešće 2 do 15 studenata.

 

U preglednom radu o učinkovitosti CBL-a za obrazovanje u području zdravstva, Thistlethwaite i dr. (2012), pronašli su nekoliko prednosti ove metode:

  • Objekti edukacije vole ovu metodu i misle kako ona unapređuje njihovo učenje,
  • Moderatorima sa sviđa kako CBL uključuje sudionike edukacije u učenje,
  • Stječe se dojam da CBL olakšava učenje u malim skupinama, ali autori nisu mogli razabrati je li razlog sama metoda ili konkretna studija slučaja

 

Istraživanja o učinkovitosti metode

U istraživanju o učinkovitosti učenja na studijama slučaja u kombinaciji s učenjem na bazi rješavanja problema, Zhao i dr. (2020) nasumice su rasporedili oko 600 studenata medicine i specijalizanata u dvije skupine. Jedna je učila metodom CBL-a i rješavanja problema, dok je druga pohađala tradicionalnu nastavu zasnovanu na predavanjima. Tema je u obje skupine bila čvorovi štitnjače. Obje skupine rješavale su testove prije i nakon edukacije. U skupini koja je učila CBL metodom, na testovima nakon edukacije srednja vrijednost ukupnog rezultata te rezultati analize prikaza slučaja značajno su se povećali (P < 0,001) u odnosu na testove prije edukacije.

 

Nadalje, rezultati na testovima motivacije za učenje i razumijevanja, kvalitete odnosa učenika i učitelja, na završnim ispitima komunikacijskih vještina, kliničkog razmišljanja, sposobnosti samoučenja, timskog rada i apsorpcije znanja – sve izmjereno anketama nad sudionicima istraživanja – bili su znatno viši u skupini koja je učila metodom studije slučaja, nego u skupini koja je pohađala tradicionalna predavanja.

 

Najčešće prikaz studije slučaja za studente medicine ili specijalizante započinje time da čitaju o bolesniku koji ima određene simptome. Studenti odlučuju koja su pitanja važna za postaviti pacijentu na temelju povijesti bolesti, koliko dugo pacijent doživljavaja takve simptome i slično. Slučaj se razvija i studenti koriste sposobnosti kliničkog razmišljanja, predlažu relevantne testove, razvijaju diferencijalnu dijagnozu i plan liječenja. Primjer slučaja za pacijente Dedalovog tima za edukaciju opće javnosti: Dijabetes u ordinaciji liječnika obiteljske medicine.

 

Zaključak znanstvenika na raznim istraživanjima je da učenje bazirano na studijama slučaja u kombinaciji s učenjem na bazi rješavanja problema može biti učinkovita metoda za poboljšanje performansi studenata medicine i specijalizanata te poboljšanje njihovih kliničkih vještina.