Interaktivna telekonferencija

Telekonferencija danas podrazumijeva različite oblike korištenja računalne mreže za dvosmjerno komuniciranje između dvaju ili više prostorno udaljenih i odvojenih korisnika u stvarnom vremenu.

Uz naše telekonferencijsko rješenje Dedal komunikacija brzo organizirajte zabavan i interaktivan događaj s velikim brojem sudionika uz smanjene troškove za organizaciju, smještaj i popratne sadržaje.

Dedal komunikacije omogućuju vam da putem sustava za telekonferenciju:

  1. Organizirate sastanak, predavanje, pa čak i kongres
  2. Imate sudionike na različitim lokacijama istovremeno
  3. Da sudionici sa svih lokacija mogu ravnopravno sudjelovati u vašem događanju

Sudionici na svim lokacijama mogu

Nudimo punu tehničku opremu i podršku za interaktivno telekonferencijsko događanje
Moguća je interakcija na više lokacija s INteractive tablet uređajima i aplikacijom.