Pozivna kampanja + Patients support call centar

Ostvarite dvosmjernu i presonaliziranu komunikaciju sa svakim klijetom. Smanjite vrijeme planiranja kampanje i provedbe aktivnosti uz CRM sustav za praćenje i podršku klijentima. Dobit ćete zadovoljne klijente, jasniju analizu rezultata i ono najvažnije – niže troškove kampanje.

Bilo da želite prodavati više, istražiti tržište, samo podsjetiti na svoje proizvode ili pružiti podršku bolesnicima, naš pozivni centar omogućuje Vam:

  • uštedu na vremenu i trošku ljudskih resursa
  • ciljani odabir klijenata prema odabranim kriterijima (županija, specijalizacija, spol, dob...)
  • više aktivnosti za cjelovitu kampanju (e-mail newsletter, poziv na edukaciju, istraživanje tržišta, zadržavanje klijenata)
  • sustavno vođenje kampanja – koje su aktivnosti provedene i kada
  • dvosmjernu komunikaciju sa svakim pojedinim klijentom
  • zaprimanje upita i odgovaranje bolesnicima