Komunicirajte s korisnicima kroz e-mail ili direktnom poštom

Šaljete li poruku na široku bazu korisnika u kratkom vremenu i želite li biti sigurni da su poruku vidjeli, e-mailig omogućava povratnu informaciju u stvarnom vremenu.

Dedal komunikacije će po vašoj želji:

 1. izraditi dizajn e-maila sukladan vašim standardima
 2. pripremiti komunikaciju u e-mailu kakvu želite
 3. poslati e-mail na bazu korisnika Dedal komunikacija, ili na vašu bazu korisnika
 4. pratiti uspješnost otvaranja e-mail poruke
 5. analizirati uspješnost otvaranja e-maila prema kriterijima koje želite:
  • otvaranost
  • klikanost unutar poruke
  • povratne informacije
  • prijave / odjave korisnika u bazu

Uz slanje e-mailinga, u mogućnosti smo ponuditi i uslugu slanja obavijesti direktnom poštom na adrese korisnika.

Dedal komunikacije će po vašoj želji:

 1. izraditi dizajn tiskanih materijala sukladan vašim standardima
 2. pripremiti komunikaciju u e-mailu kakvu želite
 3. tiskati materijale
 4. adresirati
 5. poslati poštu na bazu korisnika Dedal komunikacija, ili na vašu bazu korisnika