Najbolji lijek za slabe prodajne rezultate – naručite odmah!

Objavio/la: Maja Fras

12 4

Najbolji lijek za slabe prodajne rezultate – naručite odmah!

Proveli smo opširno istraživanje o komunikaciji farmaceutskih kompanija prema zdravstvenim radnicima u Hrvatskoj ne bi li saznali koji je uzrok slabih prodajnih rezultata kompanija. Svoje anonimne odgovore i mišljenja s nama su podijelili liječnici opće prakse, specijalisti i ljekarnici kroz e-mail anketu te F2F intervjue. Kvantitativno istraživanje provedeno na uzorku od preko 1.000 ispitanika saznalo je što oni misle o kompanijama i načinima promocije lijekova.

Istraživački nalazi:
Što utječe na donošenje odluka o propisivanju lijekova.
Koje kompanije imaju najbolje suradnike.
Kako zdravstveni radnici percipiraju kompanije i koje izdvajaju kao najbolje.
Koje komunikacijske kanale zdravstveni radnici preferiraju, a koje ne koriste uopće.

Dijagnoza:
Postavili smo dijagnozu za svaku kompaniju spomenutu u istraživanju.

Terapija:

Javite nam se.